20039090 | سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه | عدد 20039090| سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه 20039090| تعرفه 20039090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    20039090
  • ارز نیمایی :

    20039090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه , عدد 20039090,سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه 20039090,تعرفه 20039090تعرفه سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه , عدد 20039090,سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه 20039090,تعرفه 20039090تعرفه سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه , عدد 20039090,سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه 20039090,تعرفه 20039090تعرفه سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه , عدد 20039090,سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه 20039090,تعرفه 20039090تعرفه سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه , عدد 20039090,سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه 20039090,تعرفه 20039090تعرفه سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه , عدد 20039090,سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه 20039090,تعرفه 20039090تعرفه سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه , عدد 20039090,سایر - قارچ ها و دنبلان زمینی آماده یا محفوظ شده به جز در سرکه یا جوهر سرکه 20039090,تعرفه 20039090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد