20029010 | - ـ ـ رب گوجه فرنگی

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    20029010
  • ارز نیمایی :

    20029010
یادداشت های فصل

- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا- ـ ـ رب گوجه فرنگی - 20029010 - فرآورده‌ها از سبزیجا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

20029010

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

صادرات برگشتی

مشخصات فنی:

کنسروی

واحد کالا:

20029010

نوع خرید:

20029010

شرح:

رب گوجه فرنگی

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

20029010

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

صادرات برگشتی

مشخصات فنی:

کنسروی

واحد کالا:

20029010

نوع خرید:

20029010

شرح:

رب گوجه فرنگی

درصد حقوق:

55

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

20029010

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

صادرات برگشتی

مشخصات فنی:

کنسروی

واحد کالا:

20029010

نوع خرید:

20029010

شرح:

رب گوجه فرنگی

درصد حقوق:

55

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

20029010

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

صادرات برگشتی

مشخصات فنی:

کنسروی

واحد کالا:

20029010

نوع خرید:

20029010

شرح:

رب گوجه فرنگی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان