20019000 | سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه | عدد 20019000| سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه 20019000| تعرفه 20019000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    20019000
  • ارز نیمایی :

    20019000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه, عدد 20019000,سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه 20019000,تعرفه 20019000تعرفه سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه, عدد 20019000,سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه 20019000,تعرفه 20019000تعرفه سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه, عدد 20019000,سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه 20019000,تعرفه 20019000تعرفه سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه, عدد 20019000,سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه 20019000,تعرفه 20019000تعرفه سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه, عدد 20019000,سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه 20019000,تعرفه 20019000تعرفه سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه, عدد 20019000,سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه 20019000,تعرفه 20019000تعرفه سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه, عدد 20019000,سایر - سبزیجات، میوه ها و سایر اجزای خوراکی نباتات آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه 20019000,تعرفه 20019000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

20019000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

20019000

کشور سازنده:

SY(سوریه)

برند:

JIHADZ MOUFIEH

مشخصات فنی:

Olive Processed Peperoni

واحد کالا:

20019000

نوع خرید:

0001

شرح:

زیتون سبز فلفلی محفوظ در آب سرکه با مغز فلفل(کیلوگرم)

درصد حقوق:

32

شماره تعرفه:

20019000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

20019000

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

-

مشخصات فنی:

انواع ترشیجات کالای برگشتی ازمحل پروانه صادراتی 787808-30207-

واحد کالا:

20019000

نوع خرید:

0002

شرح:

انواع ترشیجات کالای برگشتی ازمحل پروانه صادراتی 787808-30207

درصد حقوق:

32

شماره تعرفه:

20019000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

20019000

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

-

مشخصات فنی:

انواع ترشیجات کالای برگشتی ازمحل پروانه صادراتی 787808-30207-

واحد کالا:

20019000

نوع خرید:

0003

شرح:

انواع ترشیجات کالای برگشتی ازمحل پروانه صادراتی 787808-30207

درصد حقوق:

32

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد