20011000 | خیار و خیار ریز (خیار ترشی)

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزای نباتات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه خیار و خیار ریز (خیار ترشی) | عدد 20011000| خیار و خیار ریز (خیار ترشی) 20011000| تعرفه 20011000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    20011000
  • ارز نیمایی :

    20011000
یادداشت های فصل

تعرفه خیار و خیار ریز (خیار ترشی), عدد 20011000,خیار و خیار ریز (خیار ترشی) 20011000,تعرفه 20011000تعرفه خیار و خیار ریز (خیار ترشی), عدد 20011000,خیار و خیار ریز (خیار ترشی) 20011000,تعرفه 20011000تعرفه خیار و خیار ریز (خیار ترشی), عدد 20011000,خیار و خیار ریز (خیار ترشی) 20011000,تعرفه 20011000تعرفه خیار و خیار ریز (خیار ترشی), عدد 20011000,خیار و خیار ریز (خیار ترشی) 20011000,تعرفه 20011000تعرفه خیار و خیار ریز (خیار ترشی), عدد 20011000,خیار و خیار ریز (خیار ترشی) 20011000,تعرفه 20011000تعرفه خیار و خیار ریز (خیار ترشی), عدد 20011000,خیار و خیار ریز (خیار ترشی) 20011000,تعرفه 20011000تعرفه خیار و خیار ریز (خیار ترشی), عدد 20011000,خیار و خیار ریز (خیار ترشی) 20011000,تعرفه 20011000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد