19059090 | سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر | عدد 19059090| سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر 19059090| تعرفه 19059090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    19059090
  • ارز نیمایی :

    19059090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر, عدد 19059090,سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر 19059090,تعرفه 19059090تعرفه سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر, عدد 19059090,سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر 19059090,تعرفه 19059090تعرفه سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر, عدد 19059090,سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر 19059090,تعرفه 19059090تعرفه سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر, عدد 19059090,سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر 19059090,تعرفه 19059090تعرفه سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر, عدد 19059090,سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر 19059090,تعرفه 19059090تعرفه سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر, عدد 19059090,سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر 19059090,تعرفه 19059090تعرفه سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر, عدد 19059090,سایر - نان ها؛ غیره؛ فطیر؛ خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیر مذکور در جای دیگر 19059090,تعرفه 19059090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

19059090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19059090

کشور سازنده:

BE(بلژیک)

برند:

Pringles

مشخصات فنی:

PR-SMS ORG 12X40G MTX DEM PEP

واحد کالا:

19059090

نوع خرید:

0001

شرح:

چیپس سیب زمینی

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

19059090

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19059090

کشور سازنده:

BE(بلژیک)

برند:

Pringles

مشخصات فنی:

PR-SMS SCO 12X40G MTX DEM PEP

واحد کالا:

19059090

نوع خرید:

0002

شرح:

چیپس سیب زمینی

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

19059090

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

19059090

کشور سازنده:

BE(بلژیک)

برند:

Pringles

مشخصات فنی:

PR-RG S&V 18X165G MTX WE PEP

واحد کالا:

19059090

نوع خرید:

0005

شرح:

چیپس سیب زمینی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد