19059010 | كاشه برای دارو

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

تعرفه كاشه برای دارو | عدد 19059010| كاشه برای دارو 19059010| تعرفه 19059010

گروه کالایی : 1
  • وضعیت واردات :

    19059010
  • ارز نیمایی :

    19059010
یادداشت های فصل

تعرفه كاشه برای دارو, عدد 19059010,كاشه برای دارو 19059010,تعرفه 19059010تعرفه كاشه برای دارو, عدد 19059010,كاشه برای دارو 19059010,تعرفه 19059010تعرفه كاشه برای دارو, عدد 19059010,كاشه برای دارو 19059010,تعرفه 19059010تعرفه كاشه برای دارو, عدد 19059010,كاشه برای دارو 19059010,تعرفه 19059010تعرفه كاشه برای دارو, عدد 19059010,كاشه برای دارو 19059010,تعرفه 19059010تعرفه كاشه برای دارو, عدد 19059010,كاشه برای دارو 19059010,تعرفه 19059010تعرفه كاشه برای دارو, عدد 19059010,كاشه برای دارو 19059010,تعرفه 19059010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد