19054000 | - نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- نان سوخاری (Rusks) - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks) - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks) - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks) - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks) - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks) - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks) - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    19054000
  • ارز نیمایی :

    19054000
یادداشت های فصل

- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان سوخاری (Rusks)، نان برشت - 19054000 - فرآورده‌های غلات، آر

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19054000

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

SCRACK

مشخصات فنی:

طبق عدلبندی

واحد کالا:

19054000

نوع خرید:

19054000

شرح:

نان سوخاری طعم دار

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19054000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

*

مشخصات فنی:

3 کیلویی

واحد کالا:

19054000

نوع خرید:

19054000

شرح:

رایس کیک(آجیل برنجی یا کیک برنجی سوخاری)

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان