19053100 | بیسكوییت هایی كه به آنها مواد شیرین كننده افزوده اند

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

بیسكوییت هایی كه به - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آر

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    19053100
  • ارز نیمایی :

    19053100
یادداشت های فصل

بیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آربیسكوییت هایی كه به آنها مواد - 19053100 - فرآورده‌های غلات، آر

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19053100

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

بالزن

مشخصات فنی:

pic up choco 67 x 10=672گرم

واحد کالا:

19053100

نوع خرید:

19053100

شرح:

بیسکوییت به همراه شکلات

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19053100

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

بالزن

مشخصات فنی:

pic up black & white 28گرمی

واحد کالا:

19053100

نوع خرید:

19053100

شرح:

بیسکوییت به همراه شکلات سفید

درصد حقوق:

55

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

19053100

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

bahlsen

مشخصات فنی:

pick up choco milk 28گرمی

واحد کالا:

19053100

نوع خرید:

19053100

شرح:

بیسکوییت به همراه شکلات شیری

درصد حقوق:

55

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

19053100

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

بالزن

مشخصات فنی:

pick up choco 84گرمی

واحد کالا:

19053100

نوع خرید:

19053100

شرح:

بیسکوییت به همراه شکلات

درصد حقوق:

55

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

19053100

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

بالزن

مشخصات فنی:

choco Leibni2 milk 12گرمی

واحد کالا:

19053100

نوع خرید:

19053100

شرح:

بیسکوییت کوچک شکلاتی

درصد حقوق:

55

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

19053100

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

بالزن

مشخصات فنی:

Lebni2 ZOO 12گرمی

واحد کالا:

19053100

نوع خرید:

19053100

شرح:

بیسکوییت باغ وحشی

درصد حقوق:

55

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

19053100

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

بالزن

مشخصات فنی:

Leibni2 BUTTER24گرمی

واحد کالا:

19053100

نوع خرید:

19053100

شرح:

بیسکوییت کره ای

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان