19052000 | ـ نان زنجبیلی و همانند

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ نان زنجبیلی و همانند | عدد 19052000| ـ نان زنجبیلی و همانند 19052000| تعرفه 19052000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    19052000
  • ارز نیمایی :

    19052000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ نان زنجبیلی و همانند, عدد 19052000,ـ نان زنجبیلی و همانند 19052000,تعرفه 19052000تعرفه ـ نان زنجبیلی و همانند, عدد 19052000,ـ نان زنجبیلی و همانند 19052000,تعرفه 19052000تعرفه ـ نان زنجبیلی و همانند, عدد 19052000,ـ نان زنجبیلی و همانند 19052000,تعرفه 19052000تعرفه ـ نان زنجبیلی و همانند, عدد 19052000,ـ نان زنجبیلی و همانند 19052000,تعرفه 19052000تعرفه ـ نان زنجبیلی و همانند, عدد 19052000,ـ نان زنجبیلی و همانند 19052000,تعرفه 19052000تعرفه ـ نان زنجبیلی و همانند, عدد 19052000,ـ نان زنجبیلی و همانند 19052000,تعرفه 19052000تعرفه ـ نان زنجبیلی و همانند, عدد 19052000,ـ نان زنجبیلی و همانند 19052000,تعرفه 19052000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد