19051000 | ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot)

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) | عدد 19051000| ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 19051000| تعرفه 19051000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    19051000
  • ارز نیمایی :

    19051000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot), عدد 19051000,ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 19051000,تعرفه 19051000تعرفه ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot), عدد 19051000,ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 19051000,تعرفه 19051000تعرفه ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot), عدد 19051000,ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 19051000,تعرفه 19051000تعرفه ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot), عدد 19051000,ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 19051000,تعرفه 19051000تعرفه ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot), عدد 19051000,ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 19051000,تعرفه 19051000تعرفه ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot), عدد 19051000,ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 19051000,تعرفه 19051000تعرفه ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot), عدد 19051000,ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 19051000,تعرفه 19051000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

19051000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19051000

کشور سازنده:

AU(استرالیا)

برند:

غذای بیماران سلیاکی

مشخصات فنی:

orgran(کوتاژ 22546226)

واحد کالا:

19051000

نوع خرید:

0001

شرح:

نان ترد ذرت

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

19051000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19051000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

GOLDPANIER

مشخصات فنی:

-

واحد کالا:

19051000

نوع خرید:

0002

شرح:

کنکه بروت

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

19051000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

19051000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

GOLDPANIER

مشخصات فنی:

BARATA MP 835

واحد کالا:

19051000

نوع خرید:

0003

شرح:

کنکه بروت

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد