19051000 | - نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot)

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- نان خشك و ترد (Cri - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Cri - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Cri - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Cri - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Cri - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Cri - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Cri - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    19051000
  • ارز نیمایی :

    19051000
یادداشت های فصل

- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر- نان خشك و ترد (Crispbread)، - 19051000 - فرآورده‌های غلات، آر

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19051000

کشور سازنده:

AU(استرالیا)

برند:

غذای بیماران سلیاکی

مشخصات فنی:

orgran(کوتاژ 22546226)

واحد کالا:

19051000

نوع خرید:

19051000

شرح:

نان ترد ذرت

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19051000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

GOLDPANIER

مشخصات فنی:

-

واحد کالا:

19051000

نوع خرید:

19051000

شرح:

کنکه بروت

درصد حقوق:

55

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

19051000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

GOLDPANIER

مشخصات فنی:

BARATA MP 835

واحد کالا:

19051000

نوع خرید:

19051000

شرح:

کنکه بروت

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان