19049000 | سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر | عدد 19049000| سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر 19049000| تعرفه 19049000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    19049000
  • ارز نیمایی :

    19049000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر, عدد 19049000,سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر 19049000,تعرفه 19049000تعرفه سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر, عدد 19049000,سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر 19049000,تعرفه 19049000تعرفه سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر, عدد 19049000,سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر 19049000,تعرفه 19049000تعرفه سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر, عدد 19049000,سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر 19049000,تعرفه 19049000تعرفه سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر, عدد 19049000,سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر 19049000,تعرفه 19049000تعرفه سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر, عدد 19049000,سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر 19049000,تعرفه 19049000تعرفه سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر, عدد 19049000,سایر - فراورده های غلات پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر 19049000,تعرفه 19049000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

19049000

شناسه:

0012

ارزش گمرکی:

19049000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

FAMILIA

مشخصات فنی:

فامیلیا

واحد کالا:

19049000

نوع خرید:

0012

شرح:

موسلی میوه و خشکبار

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

19049000

شناسه:

0013

ارزش گمرکی:

19049000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

FAMILIA

مشخصات فنی:

فامیلیا

واحد کالا:

19049000

نوع خرید:

0013

شرح:

موسلی عسل و بادام

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

19049000

شناسه:

0011

ارزش گمرکی:

19049000

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

FAMILIA

مشخصات فنی:

فامیلیا

واحد کالا:

19049000

نوع خرید:

0011

شرح:

سوییس فایبر

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد