19041000 | - فرآورده های غلات كه با عمل پف كردن یا تفت دادن به دست آمده باشد.

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- فرآورده های غلات ك - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات ك - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات ك - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات ك - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات ك - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات ك - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات ك - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    19041000
  • ارز نیمایی :

    19041000
یادداشت های فصل

- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر- فرآورده های غلات كه با عمل پ - 19041000 - فرآورده‌های غلات، آر

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19041000

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

Nestle

مشخصات فنی:

Chocapic Cereal 14*375g (هرکیسه به وزن 5.250گرم)

واحد کالا:

19041000

نوع خرید:

19041000

شرح:

چوکاپیک

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19041000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

Kellogg's

مشخصات فنی:

Frosties 16X500g ARB/GRC

واحد کالا:

19041000

نوع خرید:

19041000

شرح:

غلات صبحانه

درصد حقوق:

55

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

19041000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

Kellogg's

مشخصات فنی:

Coco pops 20X375g ARB

واحد کالا:

19041000

نوع خرید:

19041000

شرح:

غلات صبحانه

درصد حقوق:

55

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

19041000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

Kellogg's

مشخصات فنی:

Coco pops jumbos 16X375g ARB

واحد کالا:

19041000

نوع خرید:

19041000

شرح:

غلات صبحانه

درصد حقوق:

55

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

19041000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

Kellogg's

مشخصات فنی:

Smacks 16X375g ARB/GRC

واحد کالا:

19041000

نوع خرید:

19041000

شرح:

غلات صبحانه

درصد حقوق:

55

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

19041000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

Kellogg's

مشخصات فنی:

Chocos 20X375g ARB

واحد کالا:

19041000

نوع خرید:

19041000

شرح:

غلات صبحانه

درصد حقوق:

55

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

19041000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

Kellogg's

مشخصات فنی:

Special K 20X375G ARB/FRA

واحد کالا:

19041000

نوع خرید:

19041000

شرح:

غلات صبحانه

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان