19030000 | تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند.

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند. | عدد 19030000| تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند. 19030000| تعرفه 19030000

گروه کالایی : 24
  • وضعیت واردات :

    19030000
  • ارز نیمایی :

    19030000
یادداشت های فصل

تعرفه تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند., عدد 19030000,تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند. 19030000,تعرفه 19030000تعرفه تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند., عدد 19030000,تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند. 19030000,تعرفه 19030000تعرفه تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند., عدد 19030000,تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند. 19030000,تعرفه 19030000تعرفه تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند., عدد 19030000,تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند. 19030000,تعرفه 19030000تعرفه تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند., عدد 19030000,تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند. 19030000,تعرفه 19030000تعرفه تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند., عدد 19030000,تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند. 19030000,تعرفه 19030000تعرفه تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند., عدد 19030000,تاپیوكا و بدل‌های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند. 19030000,تعرفه 19030000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

19030000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19030000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

codrico

مشخصات فنی:

Corn Starch Base Pellet

واحد کالا:

19030000

نوع خرید:

0001

شرح:

پلت نشاسته ذرت

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

19030000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19030000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

Kerry

مشخصات فنی:

Bugles Pellet

واحد کالا:

19030000

نوع خرید:

0002

شرح:

پلت بیوگلز

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

19030000

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

19030000

کشور سازنده:

LB(لبنان)

برند:

Kerry

مشخصات فنی:

Shell Pellet

واحد کالا:

19030000

نوع خرید:

0003

شرح:

پلت صدفی

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد