19030000 | تاپیوكا و بدل های آن تهیه شده از فكول (نشاسته)، به شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشكال همانند.

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تاپیوكا و بدل های آن - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آر

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    19030000
  • ارز نیمایی :

    19030000
یادداشت های فصل

تاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آرتاپیوكا و بدل های آن تهیه شده - 19030000 - فرآورده‌های غلات، آر

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19030000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

codrico

مشخصات فنی:

Corn Starch Base Pellet

واحد کالا:

19030000

نوع خرید:

19030000

شرح:

پلت نشاسته ذرت

درصد حقوق:

5

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19030000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

Kerry

مشخصات فنی:

Bugles Pellet

واحد کالا:

19030000

نوع خرید:

19030000

شرح:

پلت بیوگلز

درصد حقوق:

5

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

19030000

کشور سازنده:

LB(لبنان)

برند:

Kerry

مشخصات فنی:

Shell Pellet

واحد کالا:

19030000

نوع خرید:

19030000

شرح:

پلت صدفی

درصد حقوق:

5

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

19030000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

LENG-D`OR

مشخصات فنی:

160003

واحد کالا:

19030000

نوع خرید:

19030000

شرح:

پلت نشاسته ذرت

درصد حقوق:

5

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

19030000

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

LENG-D`OR

مشخصات فنی:

120217

واحد کالا:

19030000

نوع خرید:

19030000

شرح:

میکرو پلت نشاسته سیب زمینی

درصد حقوق:

5

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

19030000

کشور سازنده:

LB(لبنان)

برند:

BACH SNACKS

مشخصات فنی:

202767

واحد کالا:

19030000

نوع خرید:

19030000

شرح:

پلت نشاسته سیب زمینی

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان