19023000 | سایر خمیرهای غذایی

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر خمیرهای غذایی | عدد 19023000| سایر خمیرهای غذایی 19023000| تعرفه 19023000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    19023000
  • ارز نیمایی :

    19023000
یادداشت های فصل

تعرفه سایر خمیرهای غذایی, عدد 19023000,سایر خمیرهای غذایی 19023000,تعرفه 19023000تعرفه سایر خمیرهای غذایی, عدد 19023000,سایر خمیرهای غذایی 19023000,تعرفه 19023000تعرفه سایر خمیرهای غذایی, عدد 19023000,سایر خمیرهای غذایی 19023000,تعرفه 19023000تعرفه سایر خمیرهای غذایی, عدد 19023000,سایر خمیرهای غذایی 19023000,تعرفه 19023000تعرفه سایر خمیرهای غذایی, عدد 19023000,سایر خمیرهای غذایی 19023000,تعرفه 19023000تعرفه سایر خمیرهای غذایی, عدد 19023000,سایر خمیرهای غذایی 19023000,تعرفه 19023000تعرفه سایر خمیرهای غذایی, عدد 19023000,سایر خمیرهای غذایی 19023000,تعرفه 19023000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد