19021900 | سایر - خمیرهای غذایی پخته نشده و پر نشده و آماده نشده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

سایر - خمیرهای غذایی - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آر

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    19021900
  • ارز نیمایی :

    19021900
یادداشت های فصل

سایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آرسایر - خمیرهای غذایی پخته نشده - 19021900 - فرآورده‌های غلات، آر

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19021900

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

Delverde

مشخصات فنی:

Kind Of Pasta

واحد کالا:

19021900

نوع خرید:

19021900

شرح:

ماکارونی

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19021900

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ANKARA(کوتاژ 22993346)

مشخصات فنی:

MAKARNA

واحد کالا:

19021900

نوع خرید:

19021900

شرح:

ماکارونی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان