19019090 | سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%9 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول | عدد 19019090| سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول 19019090| تعرفه 19019090

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    19019090
  • ارز نیمایی :

    19019090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول , عدد 19019090,سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول 19019090,تعرفه 19019090تعرفه سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول , عدد 19019090,سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول 19019090,تعرفه 19019090تعرفه سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول , عدد 19019090,سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول 19019090,تعرفه 19019090تعرفه سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول , عدد 19019090,سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول 19019090,تعرفه 19019090تعرفه سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول , عدد 19019090,سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول 19019090,تعرفه 19019090تعرفه سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول , عدد 19019090,سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول 19019090,تعرفه 19019090تعرفه سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول , عدد 19019090,سایر - عصاره مالت، فرآورده های غذایی از آرد، بلغور، زبره، نشاسته یا فکول 19019090,تعرفه 19019090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

19019090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19019090

کشور سازنده:

DK(دانمارک)

برند:

HARBOE

مشخصات فنی:

BARLEX 4245-clear

واحد کالا:

19019090

نوع خرید:

0001

شرح:

عصاره مالت

درصد حقوق:

10

شماره تعرفه:

19019090

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19019090

کشور سازنده:

CH(سویس)

برند:

WANDER

مشخصات فنی:

EXTRACT MALT %77

واحد کالا:

19019090

نوع خرید:

0002

شرح:

عصاره مالت

درصد حقوق:

10

شماره تعرفه:

19019090

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

19019090

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

DOHLER

مشخصات فنی:

DOHLER MALZ EXTRAKT80FFAa

واحد کالا:

19019090

نوع خرید:

0003

شرح:

عصاره مالت(قهو های سوخته)

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد