19019010 | - ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی 2388

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ خوراك دام جایگ - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگ - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگ - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگ - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگ - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگ - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگ - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    19019010
  • ارز نیمایی :

    19019010
یادداشت های فصل

- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر- ـ ـ خوراك دام جایگزین شونده - 19019010 - فرآورده‌های غلات، آر

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19019010

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

پودر

مشخصات فنی:

denkavit

واحد کالا:

19019010

نوع خرید:

19019010

شرح:

جانشین شونده شیر دامی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19019010

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

eurovo

مشخصات فنی:

lactalis feed

واحد کالا:

19019010

نوع خرید:

19019010

شرح:

جانشین شونده شیر گوساله

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

19019010

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

denkavit

مشخصات فنی:

پودر

واحد کالا:

19019010

نوع خرید:

19019010

شرح:

شیرخشک دامی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

19019010

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

پودر

مشخصات فنی:

LACTO MILK

واحد کالا:

19019010

نوع خرید:

19019010

شرح:

شیرخشک جانشین شونده شیر گوساله

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

19019010

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

BEWITAL

مشخصات فنی:

BEWI-MILK

واحد کالا:

19019010

نوع خرید:

19019010

شرح:

شیر خشک دامی

درصد حقوق:

1

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

19019010

کشور سازنده:

LT(لیتوانی)

برند:

NUTRIACALF

مشخصات فنی:

PKM

واحد کالا:

19019010

نوع خرید:

19019010

شرح:

شیر خشک دامی

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان