19012000 | 19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسكویت سازی شماره 05

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

19 ـ مخلوط و خمیرها - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    19012000
  • ارز نیمایی :

    19012000
یادداشت های فصل

19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر19 ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه - 19012000 - فرآورده‌های غلات، آر

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

19012000

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

FS08117 (یاهرکیلوگرم 5 دلار هرکدام که بیشتر باشد)

واحد کالا:

19012000

نوع خرید:

19012000

شرح:

ورق A4 بر پایه نشاسته

درصد حقوق:

10

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

19012000

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

FS1117-7 (یاهرکیلوگرم 5 دلار هرکدام که بیشتر باشد)

واحد کالا:

19012000

نوع خرید:

19012000

شرح:

ورق A4 بر پایه نشاسته

درصد حقوق:

10

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

19012000

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

WEWALKA

مشخصات فنی:

375 گرمی-22150790-بدون انتقال ارز

واحد کالا:

19012000

نوع خرید:

19012000

شرح:

خمیر هزارلایه

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان