19011000 | ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی | عدد 19011000| ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی 19011000| تعرفه 19011000

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    19011000
  • ارز نیمایی :

    19011000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی, عدد 19011000,ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی 19011000,تعرفه 19011000تعرفه ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی, عدد 19011000,ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی 19011000,تعرفه 19011000تعرفه ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی, عدد 19011000,ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی 19011000,تعرفه 19011000تعرفه ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی, عدد 19011000,ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی 19011000,تعرفه 19011000تعرفه ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی, عدد 19011000,ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی 19011000,تعرفه 19011000تعرفه ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی, عدد 19011000,ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی 19011000,تعرفه 19011000تعرفه ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی, عدد 19011000,ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌فروشی 19011000,تعرفه 19011000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد