18050090 | سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

کاکائو و فرآورده‌های آن

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده | عدد 18050090| سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده 18050090| تعرفه 18050090

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    18050090
  • ارز نیمایی :

    18050090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده , عدد 18050090,سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده 18050090,تعرفه 18050090تعرفه سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده , عدد 18050090,سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده 18050090,تعرفه 18050090تعرفه سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده , عدد 18050090,سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده 18050090,تعرفه 18050090تعرفه سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده , عدد 18050090,سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده 18050090,تعرفه 18050090تعرفه سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده , عدد 18050090,سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده 18050090,تعرفه 18050090تعرفه سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده , عدد 18050090,سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده 18050090,تعرفه 18050090تعرفه سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده , عدد 18050090,سایر - پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین کننده 18050090,تعرفه 18050090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

18050090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

18050090

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

Cocoa Powder

واحد کالا:

18050090

نوع خرید:

0001

شرح:

پودر کاکایو(تن)

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

18050090

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

18050090

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

تاریخ پروفرم 2020/10/05 (کوتاژ 27866536)

واحد کالا:

18050090

نوع خرید:

0004

شرح:

پودر کاکایو

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

18050090

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

18050090

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Cocoa Powder Alikolized

واحد کالا:

18050090

نوع خرید:

0003

شرح:

پودر کاکایو آلکالایز(تن)

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد