18032000 | ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

کاکائو و فرآورده‌های آن

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته | عدد 18032000| ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته 18032000| تعرفه 18032000

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    18032000
  • ارز نیمایی :

    18032000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته, عدد 18032000,ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته 18032000,تعرفه 18032000تعرفه ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته, عدد 18032000,ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته 18032000,تعرفه 18032000تعرفه ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته, عدد 18032000,ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته 18032000,تعرفه 18032000تعرفه ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته, عدد 18032000,ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته 18032000,تعرفه 18032000تعرفه ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته, عدد 18032000,ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته 18032000,تعرفه 18032000تعرفه ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته, عدد 18032000,ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته 18032000,تعرفه 18032000تعرفه ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته, عدد 18032000,ـ كلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته 18032000,تعرفه 18032000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد