18010090 | سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

کاکائو و فرآورده‌های آن

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده | عدد 18010090| سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده 18010090| تعرفه 18010090

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    18010090
  • ارز نیمایی :

    18010090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده, عدد 18010090,سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده 18010090,تعرفه 18010090تعرفه سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده, عدد 18010090,سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده 18010090,تعرفه 18010090تعرفه سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده, عدد 18010090,سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده 18010090,تعرفه 18010090تعرفه سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده, عدد 18010090,سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده 18010090,تعرفه 18010090تعرفه سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده, عدد 18010090,سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده 18010090,تعرفه 18010090تعرفه سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده, عدد 18010090,سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده 18010090,تعرفه 18010090تعرفه سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده, عدد 18010090,سایر - دانه کاکائو، کامل یا خرد شده، خام یا بو داده 18010090,تعرفه 18010090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

18010090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

18010090

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Chana Cocoa Beans

واحد کالا:

18010090

نوع خرید:

0001

شرح:

دانه کاکایو (کیلوگرم)

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

18010090

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

18010090

کشور سازنده:

GH(غنا)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Chana Cocoa Beans

واحد کالا:

18010090

نوع خرید:

0002

شرح:

دانه کاکایو (کیلوگرم)

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

18010090

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

18010090

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

ALTI MARKA

مشخصات فنی:

Chana Cocoa Beans

واحد کالا:

18010090

نوع خرید:

0003

شرح:

دانه کاکایو (کیلوگرم)

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد