18010010 | ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

کاکائو و فرآورده‌های آن

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم | عدد 18010010| ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم 18010010| تعرفه 18010010

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    18010010
  • ارز نیمایی :

    18010010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم, عدد 18010010,ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم 18010010,تعرفه 18010010تعرفه ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم, عدد 18010010,ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم 18010010,تعرفه 18010010تعرفه ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم, عدد 18010010,ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم 18010010,تعرفه 18010010تعرفه ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم, عدد 18010010,ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم 18010010,تعرفه 18010010تعرفه ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم, عدد 18010010,ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم 18010010,تعرفه 18010010تعرفه ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم, عدد 18010010,ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم 18010010,تعرفه 18010010تعرفه ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم, عدد 18010010,ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های كمتر از ده كیلوگرم 18010010,تعرفه 18010010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد