17029020 | کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ | عدد 17029020| کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ 17029020| تعرفه 17029020

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    17029020
  • ارز نیمایی :

    17029020
یادداشت های فصل

تعرفه کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ, عدد 17029020,کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ 17029020,تعرفه 17029020تعرفه کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ, عدد 17029020,کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ 17029020,تعرفه 17029020تعرفه کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ, عدد 17029020,کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ 17029020,تعرفه 17029020تعرفه کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ, عدد 17029020,کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ 17029020,تعرفه 17029020تعرفه کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ, عدد 17029020,کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ 17029020,تعرفه 17029020تعرفه کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ, عدد 17029020,کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ 17029020,تعرفه 17029020تعرفه کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ, عدد 17029020,کارامل (قند سوخته) ـ ـ‌ ـ 17029020,تعرفه 17029020

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد