17029010 | مالتو دکسترین ـ ـ ـ

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%9 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

مالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    17029010
  • ارز نیمایی :

    17029010
یادداشت های فصل

مالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینیمالتو دکسترین ـ ـ ـ - 17029010 - قند و شکر و شیرینی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

17029010

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

FOODCHEM

مشخصات فنی:

MALTODEXTRIN

واحد کالا:

17029010

نوع خرید:

17029010

شرح:

مالتودکسترین

درصد حقوق:

10

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

17029010

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

DALIAN FUTURE

مشخصات فنی:

ندارد

واحد کالا:

17029010

نوع خرید:

17029010

شرح:

مالتادکسترین

درصد حقوق:

10

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

17029010

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

kirsch pharma

مشخصات فنی:

Maltodextrin Glucidex IT 19

واحد کالا:

17029010

نوع خرید:

17029010

شرح:

مالتو دکسترین گریدخوراکی

درصد حقوق:

10

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

17029010

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

FOOD GRADE

مشخصات فنی:

DE 18-20

واحد کالا:

17029010

نوع خرید:

17029010

شرح:

مالتودکسترین

درصد حقوق:

10

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

17029010

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

ROQUETTE

مشخصات فنی:

MALTODEXTRIN

واحد کالا:

17029010

نوع خرید:

17029010

شرح:

MALTODEXTRIN مالتو دکسترین (نوع بسته بندی کیسه 25کیلویی )

درصد حقوق:

10

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

17029010

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

DALIANFUTURE

مشخصات فنی:

FOODGRADE DE18-20

واحد کالا:

17029010

نوع خرید:

17029010

شرح:

مالتودکسترین

درصد حقوق:

10

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

17029010

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

Shan Dong Xiwang sugar industry

مشخصات فنی:

MALTODEXTRIN DE18-20 FOOD GRADE

واحد کالا:

17029010

نوع خرید:

17029010

شرح:

مالتودکسترین

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان