17025000 | - فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- فروكتوز خالص از لح - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لح - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لح - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لح - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لح - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لح - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لح - 17025000 - قند و شکر و شیرینی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    17025000
  • ارز نیمایی :

    17025000
یادداشت های فصل

- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی- فروكتوز خالص از لحاظ شیمیایی - 17025000 - قند و شکر و شیرینی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

17025000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

TAT NISASTA INSAAT SANAYI

مشخصات فنی:

FRUCTOSE SYRUP F55

واحد کالا:

17025000

نوع خرید:

17025000

شرح:

شربت فروکتوز(ماده اولیه)

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

17025000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

کوتاژ 23136576

مشخصات فنی:

CRYSTALLINE FRUCTOSE

واحد کالا:

17025000

نوع خرید:

17025000

شرح:

پودر فروکتوز(گرید غذایی)

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

17025000

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

Omnia

مشخصات فنی:

fructosan crystalline -crystalline fructose لات fs2p00251711-436 (انقضاء 2019.11)

واحد کالا:

17025000

نوع خرید:

17025000

شرح:

فروکتوز خالص

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

17025000

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

kruger

مشخصات فنی:

cologrin fructose

واحد کالا:

17025000

نوع خرید:

17025000

شرح:

کروگر فروکتوز پودر ( هر کیلو معادل 1.568 یورو و هرکارتن معادل 7.84 یورو)

درصد حقوق:

4

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

17025000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

ZHEJIANG CHEMICALS IMPORT AND EXPORT CORPORATION

مشخصات فنی:

FRUCTOSE 1.6 DIPHOSPHATE(8H20)

واحد کالا:

17025000

نوع خرید:

17025000

شرح:

فروکتوز دی فسفات (ماده اولیه دارویی )

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان