17023090 | ـ ـ‌ ـ دکستروز

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%9 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ‌ ـ دکستروز | عدد 17023090| ـ ـ‌ ـ دکستروز 17023090| تعرفه 17023090

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    17023090
  • ارز نیمایی :

    17023090
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ‌ ـ دکستروز, عدد 17023090,ـ ـ‌ ـ دکستروز 17023090,تعرفه 17023090تعرفه ـ ـ‌ ـ دکستروز, عدد 17023090,ـ ـ‌ ـ دکستروز 17023090,تعرفه 17023090تعرفه ـ ـ‌ ـ دکستروز, عدد 17023090,ـ ـ‌ ـ دکستروز 17023090,تعرفه 17023090تعرفه ـ ـ‌ ـ دکستروز, عدد 17023090,ـ ـ‌ ـ دکستروز 17023090,تعرفه 17023090تعرفه ـ ـ‌ ـ دکستروز, عدد 17023090,ـ ـ‌ ـ دکستروز 17023090,تعرفه 17023090تعرفه ـ ـ‌ ـ دکستروز, عدد 17023090,ـ ـ‌ ـ دکستروز 17023090,تعرفه 17023090تعرفه ـ ـ‌ ـ دکستروز, عدد 17023090,ـ ـ‌ ـ دکستروز 17023090,تعرفه 17023090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

17023090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

17023090

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

Elucose Syrup

واحد کالا:

17023090

نوع خرید:

0001

شرح:

شربت گلوکز فاقد فروکتوز (بشکه)

درصد حقوق:

10

شماره تعرفه:

17023090

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

17023090

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

Usp32

واحد کالا:

17023090

نوع خرید:

0004

شرح:

دکستروز آن هیدروز گرید ترزیقی(تن)

درصد حقوق:

10

شماره تعرفه:

17023090

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

17023090

کشور سازنده:

BE(بلژیک)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

Pried Glucose Syrup

واحد کالا:

17023090

نوع خرید:

0002

شرح:

گلوکز مایع (تن)

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد