17023010 | ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز | عدد 17023010| ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز 17023010| تعرفه 17023010

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    17023010
  • ارز نیمایی :

    17023010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز, عدد 17023010,ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز 17023010,تعرفه 17023010تعرفه ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز, عدد 17023010,ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز 17023010,تعرفه 17023010تعرفه ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز, عدد 17023010,ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز 17023010,تعرفه 17023010تعرفه ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز, عدد 17023010,ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز 17023010,تعرفه 17023010تعرفه ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز, عدد 17023010,ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز 17023010,تعرفه 17023010تعرفه ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز, عدد 17023010,ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز 17023010,تعرفه 17023010تعرفه ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز, عدد 17023010,ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز 17023010,تعرفه 17023010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

17023010

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

17023010

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

LUZHOU

مشخصات فنی:

LUZHOU

واحد کالا:

17023010

نوع خرید:

0002

شرح:

گلوکز مایع گرید غذایی0/85

درصد حقوق:

10

شماره تعرفه:

17023010

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

17023010

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

M50

واحد کالا:

17023010

نوع خرید:

0001

شرح:

شربت گلوکز -هرکیلوگرم

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد