17021990 | سایر - لاکتوز و شربت لاکتوز

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر - لاکتوز و شربت - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت - 17021990 - قند و شکر و شیرینی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    17021990
  • ارز نیمایی :

    17021990
یادداشت های فصل

سایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینیسایر - لاکتوز و شربت لاکتوز - 17021990 - قند و شکر و شیرینی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

17021990

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

گرید غذایی (به تاریخ فاکتور 2017/02/02)

واحد کالا:

17021990

نوع خرید:

17021990

شرح:

کارامل

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان