17021100 | ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد | عدد 17021100| ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد 17021100| تعرفه 17021100

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    17021100
  • ارز نیمایی :

    17021100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد, عدد 17021100,ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد 17021100,تعرفه 17021100تعرفه ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد, عدد 17021100,ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد 17021100,تعرفه 17021100تعرفه ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد, عدد 17021100,ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد 17021100,تعرفه 17021100تعرفه ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد, عدد 17021100,ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد 17021100,تعرفه 17021100تعرفه ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد, عدد 17021100,ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد 17021100,تعرفه 17021100تعرفه ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد, عدد 17021100,ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد 17021100,تعرفه 17021100تعرفه ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد, عدد 17021100,ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد 17021100,تعرفه 17021100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

17021100

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

17021100

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

Loctose Monohydra4 -mesh 200

واحد کالا:

17021100

نوع خرید:

0004

شرح:

لاکتوز منوهیدرات (کیلوگرم)

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

17021100

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

17021100

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

Loctose Monohydra4 -mesh 80

واحد کالا:

17021100

نوع خرید:

0003

شرح:

لاکتوز منوهیدرات (کیلوگرم)

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

17021100

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

17021100

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

panel

مشخصات فنی:

Mash 200

واحد کالا:

17021100

نوع خرید:

0005

شرح:

لاکتوز منوهیدرات -هرتن

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد