17021100 | - ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بی آب (Anhydre)، محاسبه شده براساس ماده خشك باشد

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ از لحاظ وزن حاوی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    17021100
  • ارز نیمایی :

    17021100
یادداشت های فصل

- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی- ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد ی - 17021100 - قند و شکر و شیرینی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

17021100

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

Nestle

مشخصات فنی:

Loctose Monohydra4 -mesh 100

واحد کالا:

17021100

نوع خرید:

17021100

شرح:

لاکتوز خوراکی

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

17021100

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

Loctose Monohydra4 -mesh 80

واحد کالا:

17021100

نوع خرید:

17021100

شرح:

لاکتوز منوهیدرات (کیلوگرم)

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

17021100

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

All Marks

مشخصات فنی:

Loctose Monohydra4 -mesh 200

واحد کالا:

17021100

نوع خرید:

17021100

شرح:

لاکتوز منوهیدرات (کیلوگرم)

درصد حقوق:

4

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

17021100

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

panel

مشخصات فنی:

Mash 200

واحد کالا:

17021100

نوع خرید:

17021100

شرح:

لاکتوز منوهیدرات -هرتن

درصد حقوق:

4

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

17021100

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

MEGGLE

مشخصات فنی:

ندارد

واحد کالا:

17021100

نوع خرید:

17021100

شرح:

لاکتوزبی 200

درصد حقوق:

4

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

17021100

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

ندارد

مشخصات فنی:

usp39

واحد کالا:

17021100

نوع خرید:

17021100

شرح:

لاکتور آنهیدروس AN21نو

درصد حقوق:

4

شناسه:

0008

ارزش گمرکی:

17021100

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

DURALACH

مشخصات فنی:

USP37/NF32

واحد کالا:

17021100

نوع خرید:

17021100

شرح:

لاکتوز آنهیدروز

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان