17019100 | ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده | عدد 17019100| ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده 17019100| تعرفه 17019100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    17019100
  • ارز نیمایی :

    17019100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده, عدد 17019100,ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده 17019100,تعرفه 17019100تعرفه ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده, عدد 17019100,ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده 17019100,تعرفه 17019100تعرفه ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده, عدد 17019100,ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده 17019100,تعرفه 17019100تعرفه ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده, عدد 17019100,ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده 17019100,تعرفه 17019100تعرفه ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده, عدد 17019100,ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده 17019100,تعرفه 17019100تعرفه ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده, عدد 17019100,ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده 17019100,تعرفه 17019100تعرفه ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده, عدد 17019100,ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌یا رنگ‌كننده اضافه‌شده 17019100,تعرفه 17019100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد