17011400 | ـ ـ از سایر نیشکرها

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ از سایر نیشکرها | عدد 17011400| ـ ـ از سایر نیشکرها 17011400| تعرفه 17011400

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    17011400
  • ارز نیمایی :

    17011400
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ از سایر نیشکرها, عدد 17011400,ـ ـ از سایر نیشکرها 17011400,تعرفه 17011400تعرفه ـ ـ از سایر نیشکرها, عدد 17011400,ـ ـ از سایر نیشکرها 17011400,تعرفه 17011400تعرفه ـ ـ از سایر نیشکرها, عدد 17011400,ـ ـ از سایر نیشکرها 17011400,تعرفه 17011400تعرفه ـ ـ از سایر نیشکرها, عدد 17011400,ـ ـ از سایر نیشکرها 17011400,تعرفه 17011400تعرفه ـ ـ از سایر نیشکرها, عدد 17011400,ـ ـ از سایر نیشکرها 17011400,تعرفه 17011400تعرفه ـ ـ از سایر نیشکرها, عدد 17011400,ـ ـ از سایر نیشکرها 17011400,تعرفه 17011400تعرفه ـ ـ از سایر نیشکرها, عدد 17011400,ـ ـ از سایر نیشکرها 17011400,تعرفه 17011400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

17011400

شناسه:

0014

ارزش گمرکی:

17011400

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

شکر خام (تاریخ پروفرم 2019/02/22)

واحد کالا:

17011400

نوع خرید:

0014

شرح:

شکر

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

17011400

شناسه:

0015

ارزش گمرکی:

17011400

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

شکر خام (تاریخ پروفرم 2019/03/05)

واحد کالا:

17011400

نوع خرید:

0015

شرح:

شکر

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

17011400

شناسه:

0016

ارزش گمرکی:

17011400

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

شکر خام (تاریخ پروفرم 2019/03/15)

واحد کالا:

17011400

نوع خرید:

0016

شرح:

شکر

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد