17011200 | ـ ـ از چغندر

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ از چغندر | عدد 17011200| ـ ـ از چغندر 17011200| تعرفه 17011200

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    17011200
  • ارز نیمایی :

    17011200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ از چغندر, عدد 17011200,ـ ـ از چغندر 17011200,تعرفه 17011200تعرفه ـ ـ از چغندر, عدد 17011200,ـ ـ از چغندر 17011200,تعرفه 17011200تعرفه ـ ـ از چغندر, عدد 17011200,ـ ـ از چغندر 17011200,تعرفه 17011200تعرفه ـ ـ از چغندر, عدد 17011200,ـ ـ از چغندر 17011200,تعرفه 17011200تعرفه ـ ـ از چغندر, عدد 17011200,ـ ـ از چغندر 17011200,تعرفه 17011200تعرفه ـ ـ از چغندر, عدد 17011200,ـ ـ از چغندر 17011200,تعرفه 17011200تعرفه ـ ـ از چغندر, عدد 17011200,ـ ـ از چغندر 17011200,تعرفه 17011200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد