16055400 | ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب | عدد 16055400| ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب 16055400| تعرفه 16055400

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    16055400
  • ارز نیمایی :

    16055400
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب, عدد 16055400,ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب 16055400,تعرفه 16055400تعرفه ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب, عدد 16055400,ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب 16055400,تعرفه 16055400تعرفه ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب, عدد 16055400,ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب 16055400,تعرفه 16055400تعرفه ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب, عدد 16055400,ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب 16055400,تعرفه 16055400تعرفه ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب, عدد 16055400,ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب 16055400,تعرفه 16055400تعرفه ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب, عدد 16055400,ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب 16055400,تعرفه 16055400تعرفه ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب, عدد 16055400,ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مركب 16055400,تعرفه 16055400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد