16052900 | ـ ـ سایر

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ سایر | عدد 16052900| ـ ـ سایر 16052900| تعرفه 16052900

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    16052900
  • ارز نیمایی :

    16052900
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ سایر, عدد 16052900,ـ ـ سایر 16052900,تعرفه 16052900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 16052900,ـ ـ سایر 16052900,تعرفه 16052900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 16052900,ـ ـ سایر 16052900,تعرفه 16052900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 16052900,ـ ـ سایر 16052900,تعرفه 16052900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 16052900,ـ ـ سایر 16052900,تعرفه 16052900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 16052900,ـ ـ سایر 16052900,تعرفه 16052900تعرفه ـ ـ سایر, عدد 16052900,ـ ـ سایر 16052900,تعرفه 16052900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد