16051000 | ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab)

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab) | عدد 16051000| ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab) 16051000| تعرفه 16051000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    16051000
  • ارز نیمایی :

    16051000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab), عدد 16051000,ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab) 16051000,تعرفه 16051000تعرفه ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab), عدد 16051000,ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab) 16051000,تعرفه 16051000تعرفه ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab), عدد 16051000,ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab) 16051000,تعرفه 16051000تعرفه ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab), عدد 16051000,ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab) 16051000,تعرفه 16051000تعرفه ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab), عدد 16051000,ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab) 16051000,تعرفه 16051000تعرفه ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab), عدد 16051000,ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab) 16051000,تعرفه 16051000تعرفه ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab), عدد 16051000,ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab) 16051000,تعرفه 16051000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد