16043100 | ـ ـ خاویار

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ خاویار | عدد 16043100| ـ ـ خاویار 16043100| تعرفه 16043100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    16043100
  • ارز نیمایی :

    16043100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ خاویار, عدد 16043100,ـ ـ خاویار 16043100,تعرفه 16043100تعرفه ـ ـ خاویار, عدد 16043100,ـ ـ خاویار 16043100,تعرفه 16043100تعرفه ـ ـ خاویار, عدد 16043100,ـ ـ خاویار 16043100,تعرفه 16043100تعرفه ـ ـ خاویار, عدد 16043100,ـ ـ خاویار 16043100,تعرفه 16043100تعرفه ـ ـ خاویار, عدد 16043100,ـ ـ خاویار 16043100,تعرفه 16043100تعرفه ـ ـ خاویار, عدد 16043100,ـ ـ خاویار 16043100,تعرفه 16043100تعرفه ـ ـ خاویار, عدد 16043100,ـ ـ خاویار 16043100,تعرفه 16043100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد