16041990 | سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده | عدد 16041990| سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده 16041990| تعرفه 16041990

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    16041990
  • ارز نیمایی :

    16041990
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده, عدد 16041990,سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده 16041990,تعرفه 16041990تعرفه سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده, عدد 16041990,سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده 16041990,تعرفه 16041990تعرفه سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده, عدد 16041990,سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده 16041990,تعرفه 16041990تعرفه سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده, عدد 16041990,سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده 16041990,تعرفه 16041990تعرفه سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده, عدد 16041990,سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده 16041990,تعرفه 16041990تعرفه سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده, عدد 16041990,سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده 16041990,تعرفه 16041990تعرفه سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده, عدد 16041990,سایر - ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، به استثنای ماهی قیمه شده 16041990,تعرفه 16041990

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد