16041910 | --- کنسرو بادبان ماهی( مارلین)

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه --- کنسرو بادبان ماهی( مارلین) | عدد 16041910| --- کنسرو بادبان ماهی( مارلین) 16041910| تعرفه 16041910

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    16041910
  • ارز نیمایی :

    16041910
یادداشت های فصل

تعرفه --- کنسرو بادبان ماهی( مارلین), عدد 16041910,--- کنسرو بادبان ماهی( مارلین) 16041910,تعرفه 16041910تعرفه --- کنسرو بادبان ماهی( مارلین), عدد 16041910,--- کنسرو بادبان ماهی( مارلین) 16041910,تعرفه 16041910تعرفه --- کنسرو بادبان ماهی( مارلین), عدد 16041910,--- کنسرو بادبان ماهی( مارلین) 16041910,تعرفه 16041910تعرفه --- کنسرو بادبان ماهی( مارلین), عدد 16041910,--- کنسرو بادبان ماهی( مارلین) 16041910,تعرفه 16041910تعرفه --- کنسرو بادبان ماهی( مارلین), عدد 16041910,--- کنسرو بادبان ماهی( مارلین) 16041910,تعرفه 16041910تعرفه --- کنسرو بادبان ماهی( مارلین), عدد 16041910,--- کنسرو بادبان ماهی( مارلین) 16041910,تعرفه 16041910تعرفه --- کنسرو بادبان ماهی( مارلین), عدد 16041910,--- کنسرو بادبان ماهی( مارلین) 16041910,تعرفه 16041910

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد