16024100 | ـ ـ ژامبون و قطعات آن

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ژامبون و قطعات آن | عدد 16024100| ـ ـ ژامبون و قطعات آن 16024100| تعرفه 16024100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    16024100
  • ارز نیمایی :

    16024100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ژامبون و قطعات آن, عدد 16024100,ـ ـ ژامبون و قطعات آن 16024100,تعرفه 16024100تعرفه ـ ـ ژامبون و قطعات آن, عدد 16024100,ـ ـ ژامبون و قطعات آن 16024100,تعرفه 16024100تعرفه ـ ـ ژامبون و قطعات آن, عدد 16024100,ـ ـ ژامبون و قطعات آن 16024100,تعرفه 16024100تعرفه ـ ـ ژامبون و قطعات آن, عدد 16024100,ـ ـ ژامبون و قطعات آن 16024100,تعرفه 16024100تعرفه ـ ـ ژامبون و قطعات آن, عدد 16024100,ـ ـ ژامبون و قطعات آن 16024100,تعرفه 16024100تعرفه ـ ـ ژامبون و قطعات آن, عدد 16024100,ـ ـ ژامبون و قطعات آن 16024100,تعرفه 16024100تعرفه ـ ـ ژامبون و قطعات آن, عدد 16024100,ـ ـ ژامبون و قطعات آن 16024100,تعرفه 16024100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد