16021090 | سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه | عدد 16021090| سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه 16021090| تعرفه 16021090

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    16021090
  • ارز نیمایی :

    16021090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه , عدد 16021090,سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه 16021090,تعرفه 16021090تعرفه سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه , عدد 16021090,سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه 16021090,تعرفه 16021090تعرفه سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه , عدد 16021090,سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه 16021090,تعرفه 16021090تعرفه سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه , عدد 16021090,سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه 16021090,تعرفه 16021090تعرفه سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه , عدد 16021090,سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه 16021090,تعرفه 16021090تعرفه سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه , عدد 16021090,سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه 16021090,تعرفه 16021090تعرفه سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه , عدد 16021090,سایر - سایر فرآورده های یا محفوظ شده از گوشت، احشا گوشت، خون و حشرات هموژنیزه 16021090,تعرفه 16021090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد