15211010 | ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس | عدد 15211010| ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس 15211010| تعرفه 15211010

گروه کالایی : 24
  • وضعیت واردات :

    15211010
  • ارز نیمایی :

    15211010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس, عدد 15211010,ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس 15211010,تعرفه 15211010تعرفه ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس, عدد 15211010,ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس 15211010,تعرفه 15211010تعرفه ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس, عدد 15211010,ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس 15211010,تعرفه 15211010تعرفه ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس, عدد 15211010,ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس 15211010,تعرفه 15211010تعرفه ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس, عدد 15211010,ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس 15211010,تعرفه 15211010تعرفه ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس, عدد 15211010,ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس 15211010,تعرفه 15211010تعرفه ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس, عدد 15211010,ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه كارنوباواكس 15211010,تعرفه 15211010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15211010

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15211010

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

norevo

مشخصات فنی:

ac 7551 - m 16-10114

واحد کالا:

15211010

نوع خرید:

0001

شرح:

موم کارنوبا گرید غذایی

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

15211010

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15211010

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

0

مشخصات فنی:

Carnauba Emulsion XEDASOL MX

واحد کالا:

15211010

نوع خرید:

0002

شرح:

واکس مرکبات بر پایه موم طبیعی کارنوبا

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

15211010

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15211010

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

- کوتاژ 22096177--NOREVO

مشخصات فنی:

- p16-10241- QUICK GLANZ K

واحد کالا:

15211010

نوع خرید:

0004

شرح:

موم کارنوباواکس گرید - p16-10241- QUICK GLANZ K

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد