15180000 | چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده | عدد 15180000| چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده 15180000| تعرفه 15180000

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    15180000
  • ارز نیمایی :

    15180000
یادداشت های فصل

تعرفه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده , عدد 15180000,چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده 15180000,تعرفه 15180000تعرفه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده , عدد 15180000,چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده 15180000,تعرفه 15180000تعرفه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده , عدد 15180000,چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده 15180000,تعرفه 15180000تعرفه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده , عدد 15180000,چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده 15180000,تعرفه 15180000تعرفه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده , عدد 15180000,چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده 15180000,تعرفه 15180000تعرفه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده , عدد 15180000,چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده 15180000,تعرفه 15180000تعرفه چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده , عدد 15180000,چربی‌ها و روغن‌های حیوانی، نباتی، یا میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزا آن‌ها، پخته شده، اکسیده شده،آب گرفته شده، سولفوره شده، سوفله شده، پلیمریزه شده 15180000,تعرفه 15180000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15180000

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15180000

کشور سازنده:

KR(کره (جنوبی))

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Esbc SDB Cizer E03

واحد کالا:

15180000

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن اپوکسی-هرتن

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

15180000

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15180000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Epoxidized Soybean گرید صنعتی

واحد کالا:

15180000

نوع خرید:

0002

شرح:

روغن اپوکسی گرید صنعتی

درصد حقوق:

5

شماره تعرفه:

15180000

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15180000

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Epoxidized Soybean Oil (با درصد اپوکسی 4/5 و رطوبت 2)

واحد کالا:

15180000

نوع خرید:

0004

شرح:

روغن اپوکسی سویا

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد