15179090 | سایر - روغن مارگارین ها

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - روغن مارگارین ها | عدد 15179090| سایر - روغن مارگارین ها 15179090| تعرفه 15179090

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    15179090
  • ارز نیمایی :

    15179090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - روغن مارگارین ها, عدد 15179090,سایر - روغن مارگارین ها 15179090,تعرفه 15179090تعرفه سایر - روغن مارگارین ها, عدد 15179090,سایر - روغن مارگارین ها 15179090,تعرفه 15179090تعرفه سایر - روغن مارگارین ها, عدد 15179090,سایر - روغن مارگارین ها 15179090,تعرفه 15179090تعرفه سایر - روغن مارگارین ها, عدد 15179090,سایر - روغن مارگارین ها 15179090,تعرفه 15179090تعرفه سایر - روغن مارگارین ها, عدد 15179090,سایر - روغن مارگارین ها 15179090,تعرفه 15179090تعرفه سایر - روغن مارگارین ها, عدد 15179090,سایر - روغن مارگارین ها 15179090,تعرفه 15179090تعرفه سایر - روغن مارگارین ها, عدد 15179090,سایر - روغن مارگارین ها 15179090,تعرفه 15179090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15179090

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15179090

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Eksper

واحد کالا:

15179090

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن شورتینگ-هرکیلوگرم

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

15179090

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15179090

کشور سازنده:

SG(سنگاپور)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

واحد کالا:

15179090

نوع خرید:

0002

شرح:

روغن شورتینگ-هرتن

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

15179090

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15179090

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Shortening Fat - Bes Krema

واحد کالا:

15179090

نوع خرید:

0003

شرح:

روغن شورتینیگ بر پایه روغن های گیاهی و پالم - هرتن

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد