15162020 | - ـ ـ روغن CBE ، CBR

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15162020
  • ارز نیمایی :

    15162020
یادداشت های فصل

- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن CBE ، CBR - 15162020 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15162020

کشور سازنده:

SE(سوید)

برند:

a.a.k

مشخصات فنی:

AKOMIC 200(CBE)

واحد کالا:

15162020

نوع خرید:

15162020

شرح:

روغن معادل کره کاکایو CBE

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15162020

کشور سازنده:

SE(سوید)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Akoimp E (CBE)

واحد کالا:

15162020

نوع خرید:

15162020

شرح:

روغن جانشین کره کاکایو CBE

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15162020

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

iffco rco mf45- cocoa butter replacer

واحد کالا:

15162020

نوع خرید:

15162020

شرح:

روغن CBR ( روغن جایگزین کره کاکایو )

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15162020

کشور سازنده:

SE(سوید)

برند:

AAK

مشخصات فنی:

COCOA BUTTER EQUIVALENT CBE

واحد کالا:

15162020

نوع خرید:

15162020

شرح:

روغن معادل کره کاکایو

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان