15162010 | ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite)

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) | عدد 15162010| ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 15162010| تعرفه 15162010

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    15162010
  • ارز نیمایی :

    15162010
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite), عدد 15162010,ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 15162010,تعرفه 15162010تعرفه ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite), عدد 15162010,ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 15162010,تعرفه 15162010تعرفه ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite), عدد 15162010,ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 15162010,تعرفه 15162010تعرفه ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite), عدد 15162010,ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 15162010,تعرفه 15162010تعرفه ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite), عدد 15162010,ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 15162010,تعرفه 15162010تعرفه ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite), عدد 15162010,ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 15162010,تعرفه 15162010تعرفه ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite), عدد 15162010,ـ ـ ـ روغن جانشین كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 15162010,تعرفه 15162010

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

15162010

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15162010

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Eksper

واحد کالا:

15162010

نوع خرید:

0003

شرح:

روغن جانشین کره کاکایو-هرتن

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

15162010

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15162010

کشور سازنده:

SE(سوید)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Afriexpc FZE

واحد کالا:

15162010

نوع خرید:

0002

شرح:

روغن جانشین کره کاکایو-هرتن

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

15162010

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15162010

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Special 37

واحد کالا:

15162010

نوع خرید:

0001

شرح:

روغن جانشین کره کاکایو-هرتن

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد