15155000 | - روغن كنجد و اجزای آن

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- روغن كنجد و اجزای - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15155000
  • ارز نیمایی :

    15155000
یادداشت های فصل

- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- روغن كنجد و اجزای آن - 15155000 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15155000

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Doctors Choice

واحد کالا:

15155000

نوع خرید:

15155000

شرح:

روغن کنجد-هرکیلوگرم

درصد حقوق:

5

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15155000

کشور سازنده:

تایلند()

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

King

واحد کالا:

15155000

نوع خرید:

15155000

شرح:

روغن سبوس برنج-هرکارتن

درصد حقوق:

5

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15155000

کشور سازنده:

BD(بنگلادش)

برند:

0

مشخصات فنی:

ب

واحد کالا:

15155000

نوع خرید:

15155000

شرح:

روغن کنجد

درصد حقوق:

5

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15155000

کشور سازنده:

MX(مکزیک)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

REFINED SESAME OIL

واحد کالا:

15155000

نوع خرید:

15155000

شرح:

روغن کنجد مورد مصرف در تولید دارو دام و طیور

درصد حقوق:

5

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

15155000

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

pitambari

مشخصات فنی:

200 kg

واحد کالا:

15155000

نوع خرید:

15155000

شرح:

روغن کنجد فله

درصد حقوق:

5

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

15155000

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

all mark

مشخصات فنی:

SESAME OIL

واحد کالا:

15155000

نوع خرید:

15155000

شرح:

روغن کنجد خام فله-پروفرم ژوین 2018

درصد حقوق:

5

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

15155000

کشور سازنده:

NL(هلند)

برند:

HENRY LAMOTTE

مشخصات فنی:

SESAME OIL

واحد کالا:

15155000

نوع خرید:

15155000

شرح:

مواد اولیه دارو سزام اویل (روغن کنجد)

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان